≡ Menu

Artiklar

Meningsfulla artiklar

Livet går inte ut på att vara lycklig

Här vill Bengt Brulde föra in mer av meningsperspektivet i lyckodebatten. SVD sätter rubriken som drar mina ögon till sig. För många i vårt individualistiska och prestationsinriktade land tycker att livet faktiskt går ut på att vara lycklig. Vårt motstånd mot tidsjakten och konsumtionssamhället samt all den mediala uppmärksamhet som på ett säljande sätt lovar lycka om vi bara köper si eller så. Detta samhällsfenomen tar sig uttryck i en allt större jakt efter lyckan. Jag håller med Bengt om att när vi lever ett meningsfullt liv känner vi både lycka och agerar moraliskt.

Som om filosofin ännu hade ett svar

Du har svaren, skriver Tuulsa Jansson i sin praktiska filosofi bok och visar med det på att det sokratiska samtalet har en plats i vardagslivet. Filosofin är inte död, den lever! Vi behöver ställa oss de filosofiska frågorna för att leva ett meningsfullt liv. Funderade starkt på att läsa praktisk filosofi till våren men kände efter att ha läst kursplanen att jag hellre sköter min egen kursplan på kammaren med mina favoriter än läser rader långa böcker med bland annat moralfilosofi. Men filosofin finns där och vi har svaren, det är min åsikt. Filosofin kan hjälpa oss att bli klarare över vad vi egentligen tycker. Förtydliga det som behöver förtydligas. Mitt inlägg till artikeln blir att filosofin ännu har ett svar.

Vi kan inte låta bli att söka meningen

Är det meningen med livet vi söker eller meningen i livet vi vill utforska. Frågan som jag anser artikeln pekar på ett bra sätt är; vad vill vi tillföra våra liv. Vad är det som tillför mening i livet? Många filosofer menar att det vi gör i livet kan vara meningsfullt även om det inte finns någon mening eller något syfte med livet som helhet. Jag tror att det är relevant att göra meningsfulla saker i livet, att styra inifrån det som är viktigt men också att skapa sig en egen tro på vad livet går ut på som helhet. Annars riskerar man att om och om igen undra; var det inte mer än så här? Jag kan inte låta bli att söka meningen med livet.

Existentiella frågor för hälsans skull

Den 19/11 2012 anordnades den första svenska konferensen i Existentiell hälsa. Forskare och praktiker från hela landet samlades för att diskutera vikten av att koppla existentiella frågor till folkhälsan. Detta tror jag är på uppgående. Snart kommer vi se att media uppmärksammar mer och mer av dess frågor. Att livsmenings frågorna enbart ska befinna sig inom de religiösa väggarna tror jag är förlegat. Religionerna gör ett stort jobb för att många människor ska känna mening men alla de som väljer att stå utanför behöver också hitta sitt sätt att förhålla sig till det existentiella.

Hopp för hoppfullare vård

Från flera olika håll bland annat från Världshälsoorganisationen (WHO) har man uppmärksammat att den minskade graden av ideologiska, kulturella eller religiösa engagemang leder till ökad ohälsa. Detta är något som behöver förändras. Vi behöver alla utforska vår andliga längtan, den del av oss som vill få de existentiella frågorna besvarade. Som inte nöjer sig med att gå till kyrkan. Att vården tar in mer av dessa samtal välkomnar jag.


Hit Counter provided by laptop reviews