≡ Menu

Att känna mening

Du är skapare av din egen mening. Det som hindrar dig från att känna mening är främst du själv.

Du är skapare av din egen mening. Det som hindrar dig från att känna mening är främst du själv.

Så fort jag hittar vad det är jag ska göra kommer livet att gå väldigt lätt.

Denna ständiga jakt efter att hitta rätt eller tro på att lyckan finns där borta lamslår och hindrar skapande. För vad tror vi ska hända när vi finner svaret. Blir livet meningsfullt då? Ska någon annan leverera denna känsla till oss? Kanske lite hårt men vi behöver se klart på och ta ansvar för våra liv.

Det är ofta vår egen längtan bort till något eller vår förhoppning om att när något sker, som vi vill ska ske, då kommer allt bli bra. Våra föreställningar om detta hindrar oss från att vara de skapare som vi är mitt i vardagen. Vi lägger det långt framför oss och kanske till och med utanför oss. Istället för att ta ansvar för vår egen mening.

Att drömma sig bort och längta efter ett annat liv och ändå inte göra något åt det. Vad beror det på?

– Tror vi att svaret, om vi nu finner det, ska låsa upp porten till det liv vi innerst inne vill ha?

– Är det det snarare sökandet som håller oss tillbaka från att leva vårt bästa liv nu?

– Är det rädslan för vad som ska ske om vi faktiskt börja leva det liv vi egentligen vill redan nu?

Vi kan välja att fortsätta vänta, drömma och söka vidare. Vi kan också välja att agera i den riktning som känns mest sann. Frågan som då blir högaktuell är hur vi föreställer oss vårt liv. Ser vi oss som meningsskapare eller som någon som låter livet bli som det blir?

Med det sagt är den godaste av nyheter att vi äger vår egen meningsfullhet. Vi kan själva ta ställning och skapa den mening vi innerst inne vill ha med förvissningen om att det inte finns några rätt eller fel. Men bara om vi kan se att det faktiskt är vi själva som skapar vår egen mening. Att vi vet att svaret på vår längtan finns i våra egna händer och att våra föreställningar speglar det. Då kan vi påverka de val vi står inför i vardagen och leva som de meningsskapare vi är.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment


Hit Counter provided by laptop reviews