≡ Menu

Dagens mening: Skapa en röd tråd i ditt liv

Skapa en röd tråd i ditt liv.

Skapa en röd tråd i ditt liv.

Varje dag kan vi göra något meningsfullt, vi har kraften och möjligheten att vara meningsskapare. Dagens mening är ett sätt att tillföra mer mening i vårt liv.

Dagens mening:

Skapa en röd tråd i ditt liv.

Betrakta ditt liv och se hur mycket av ditt liv som hänger samman. Hur mycket som hör ihop med det du står för och värderar högt. När du ser det kan du tillföra mer av det och leva ännu mer i linje med det du tycker är viktigt.

Du kan skapa ett inre sammanhang och öka din känsla av meningsfullhet.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment


Hit Counter provided by laptop reviews