≡ Menu

Dagens mening: Styr ditt liv inifrån

Styr ditt liv inifrån.

Styr ditt liv inifrån.

Varje dag kan vi göra något meningsfullt, vi har kraften och möjligheten att vara meningsskapare. Dagens mening är ett sätt att tillföra mer mening i vårt liv.

Dagens mening:

Styr ditt liv inifrån.

Ta reda på när du är utifrånstyrd respektive inifrånstyrd i vardagen. När tenderar du att göra saker som du inte själv har en aktiv del i, som någon annan har valt eller påverkat vad du tycker? Det är delar av utifrånstyrningen. Styr inifrån gör du när du tar makten och lever ditt liv medvetet och efter egna beslut. När du är autentisk.

Du kan styra inifrån, vara autentisk och öka din känsla av meningsfullhet.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment


Hit Counter provided by laptop reviews