≡ Menu

Existentiell hälsa bättre än 5:2

Jag tror att existentiell hälsa snart är ett lika välkänt begrepp som 5:2-metoden. Varför?

Den 19/11 2012 anordnades den första svenska konferensen i Existentiell hälsa. Forskare och praktiker från hela landet samlades för att diskutera vikten av att koppla existentiella frågor till folkhälsan. Detta tror jag är på uppgående. Snart kommer vi se att media uppmärksammar mer och mer av dess frågor. Att livsmenings frågorna enbart ska befinna sig inom de religiösa väggarna tror jag är förlegat. Religionerna gör ett stort jobb för att många människor ska känna mening men alla de som väljer att stå utanför behöver också hitta sitt sätt att förhålla sig till det existentiella. I sekulariseringens Sverige hör Existentiell hälsa hemma.

5:2 har blivit en trend för miljoner hälsomedvetna. Snart även för den existentiella hälsan?

5:2 har blivit en trend för miljoner hälsomedvetna. Snart även för den existentiella hälsan?

Jag minns en fikastund för ett år sedan på Thelins i Stockholm. Jag träffade en teolog och forskare på just existentiell hälsa. Cecilia Melder från teologen, Uppsala universitet. Hon håller också workshop i ämnet. Det var oerhört intressant att höra henne berätta.

För någon vecka sedan hördes vi igen på sociala medier och hon berättade att det gick framåt men att genomslagskraften i dessa frågor ännu inte fått så stort fäste. Men det kommer tro mig.

Den här sidan vill inspirera oss till att svara på de existentiella frågorna och skapa mening i vårt liv för att på så sätt få en bra hälsa. Kanske den då är en del av området existentiell hälsa.

Lycka till Cecilia och tack för ditt bidrag till större existentiell hälsa! Snart på allas läppar!

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment


Hit Counter provided by laptop reviews