≡ Menu

Existentiella samtal för bättre hälsa

Från flera olika håll bland annat från Världshälsoorganisationen (WHO) har man uppmärksammat att den minskade graden av ideologiska, kulturella eller religiösa engagemang leder till ökad ohälsa. Detta är något som behöver förändras.

Det är viktigt att prata om det existentiella.

Det är viktigt att prata om det existentiella.

Vi behöver alla utforska vår andliga längtan, den del av oss som vill få de existentiella frågorna besvarade. Som inte nöjer sig med att gå till kyrkan. Att vården tar in mer av dessa samtal välkomnar jag.

Läs hela artikeln här.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment


Hit Counter provided by laptop reviews