≡ Menu

Om meningsfullt

Välkommen till meningsfullt.nu

Hej! Jag heter Therese Appelqvist och skriver här för att jag tror att alla kan tillföra ännu mer mening i livet. Här vill jag inspirera dig till att vandra din livsväg och göra bra saker för dig själv och andra.

Ambitionen med Meningsfullt är också att fungera som ett existentiellt forum för de riktigt stora livsfrågorna som är besläktade med filosofi och andlighet. En plats där jag delar inspiration och kunskap från mitt eget perspektiv. Men även med tips och influenser från världens mest erkända filosofer och andliga förespråkare. Extra roligt är det om även du, som är intresserad av det existentiella, vill kommentera och bidra med dina egna tankar och funderingar.

Du är även varmt välkommen på en personlig vägledning med mig. En vägledning som handlar om din livsväg och ditt sätt att vandra den.

Mycket välkommen!

Några rader om mig:

Jag växte upp på landet utanför Kalmar. 1973 var året jag föddes. Livet i det lilla samhället Kristvallabrunn var småskaligt och lätt. Mycket av mitt liv vill jag idag tillägna min mamma. Hon bar med sig medkänslan in i mitt liv, enkelheten och kärleken till det lilla. Hon har alltid trott på mig och i den tryggheten har jag fått växa upp.

De stora livsfrågorna fanns i mig redan som 11 åring. Samtidigt började skivspelaren gå varm med de dåtida idolerna Twisted Sisters och Kizz. Ja den då djupt religösa Carola fann också sin plats på väggen bredvid de sminkade hårdrockstuffingarna. Blandningen har alltid varit ett av mina signum. I slutet av tonåren var framtiden utstakad. Jag skulle bli diakonissa och ägna mitt liv åt givande och social verksamhet. Men så blev det inte. Insåg efter att ha gått svenska kyrkans grundkurs och jobbat i kyrkan att detta inte var mitt kall för stunden. Jag landade så småningom i yrkeslivet som sociolog/beteendevetare, men fortfarande med ett stort intresse för de existentiella frågorna. Min uppsats handlade om  Sekulariseringen i Sverige. Men framförallt om meningsfullhet.

Nu har åren gått och det är dags för mig att ta nästa steg på min väg. På den vägen finns de existentiella, filosofiska och andliga frågorna. Existentiella samtal och att sprida glädje har alltid varit det i mitt liv som känts extra meningsfullt.

Therese Appelqvist

Therese Appelqvist

Har under många år befunnit mig i näringslivets prestationskorridorer som ledarutvecklare, utbildare och transformationscoach. Med ett ben kvar i mitt gamla liv tar jag nu ett steg in i mitt nya liv. Som vägledare. Det är i den rollen du kommer att känna mig närmare här. Med mig tar jag erfarenheter från de 1000 tals människor jag träffat i professionella sammanhang, min tidigare bakgrund inom kyrkan och min trosbekännelse till flera av buddismens budskap.

Jag är ytterst tacksam för alla de möten jag haft och kommer att ha. Förhoppningsvis via den här webbplatsen.

Kortfattat:

Namn: Therese Appelqvist.
Ålder: 40
Civilstånd: Gift med Per, ett barn och två i bonus.
Bor: Havdhem, Gotland.
Uppskattar: Äkta möten och när människor värdesätter sig själva och varandra.
Livsuppgift: Bidra till mer livsglädje och större meningsfullhet.
Bakgrund: Filosofie magister i Sociologi, Göteborgs universitet. Accrediterad i Emotional and Social Intelligence Competence Inventory (ESCI), Hay Group London. Grundade 2007 relationsföretaget Mindcon och 2011 Authentic AB.


Hit Counter provided by laptop reviews