≡ Menu

Ha mod att använda ditt eget förstånd

Använd ditt eget förstånd.

Använd ditt eget förstånd.

En gång höll jag i söndagens workshop och meditation på ett buddistiskt center i Göteborg. Jag vandrade upp på podiet och satte mig tillrätta bland alla Buddha figurer bakom mig. Känslan av att vägleda meditationen kändes alldeles naturlig. Det får mig att tänka på alla som följer vissa andliga läror och också dem som lär ut dem. Hur viktigt är det inte att lita till våra egna upplevelser och inte till lärarens när vi vägleds av någon. Oavsett om det är du som är läraren eller eleven.

Buddha uppmanar oss: Ha mod att våga använda ditt eget förstånd. Sant är det du själv erfarit och förverkligat. För mig gäller det i alla situationer.

”Tro ingenting bara därför att man sagt Er det eller därför att det allmänt tros vara så eller därför att det tillhör traditionen eller därför att Ni själv inbillar Er det. Tro inte vad Er lärare säger enbart av vördnad för läraren. Med vad helst Ni efter grundlig undersökning och ingående studier finner bidra till att främja det goda, det önskvärda, det som gagnar alla varelser – det skall ni tro, hålla er till och ta ledning av”. Av Sante Poromaa i boken Bortom alla begrepp, 1997.

Låt oss alla använda vårt eget förstånd. 🙂

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment


Hit Counter provided by laptop reviews