≡ Menu

Lev ditt bästa liv

I det du upplever finns ditt eget svar på ditt bästa liv.

I det du upplever finns svaren på ditt bästa liv.

Ditt bästa liv pågår just nu.

Om det finns en fråga som kan ”väcka oss” till att leva så bra vi bara kan, vilken fråga skulle det i så fall vara? Vad är det vi behöver förstå för att välja det bästa?

För mig är frågan; hur lever du ditt liv? en av de frågor som gör mig mer medveten. För när vi hör oss själva beskriva hur vi lever vårt liv kan vi samtidigt känna om det är det livet vi vill leva. Om det är vårt bästa liv.

Det är i våra upplevelser som svaren finns på hur vi kan leva vårt bästa liv. Att ställa frågor kan ”väcka oss” för att leva mer det liv vi vill.

Pröva om du vill, det är fascinerande att höra dig själv berätta. Där i orden och bortom orden finns mycket information om hur du egentligen ser på livet. Så; Hur lever du ditt liv?

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

Next post:

Previous post:


Hit Counter provided by laptop reviews