≡ Menu

Livet går inte ut på att vara lycklig

Bengt Brulde är filosofiforskaren i Sverige som berör mig med sin forskning kring begreppet meningsfullhet. Bengt vill föra in mer av meningsperspektivet i lyckodebatten. Det vill jag också.

SVD sätter rubriken på en artikel som drar mina ögon till sig. Många i vårt individualistiska och prestationsinriktade land tycker att livet faktiskt går ut på att vara lycklig. Vi har ett motstånd mot tidsjakten och konsumtionssamhället och all den mediala uppmärksamhet som på ett säljande sätt lovar lycka om vi bara köper si eller så. Detta samhällsfenomen tar sig uttryck i en allt större jakt efter lyckan.

När vi gör saker som vi känner är meningsfulla skapar det lycko-känslor. Ofta är de också moraliska för oss.

När vi gör saker som vi känner är meningsfulla skapar det lycko-känslor. Ofta är de också moraliska för oss.

Jag håller med Bengt om att när vi lever ett meningsfullt liv känner vi både lycka och agerar moraliskt. När vi skapar mening i vårt liv minskar vårt fokus på oss själva och av det kommer ofta lyckokänslor och fler kärleksfulla handlingar. Där finns den sanna livsglädjen. Livet går ut på att att skapa mening. Tack Bengt för ditt bidrag!

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment


Hit Counter provided by laptop reviews