≡ Menu

Frågan som förändrar oss

Hur lever du ditt liv?

Hur lever du ditt liv?

Hur lever du ditt liv?

Om det är någon fråga som kan ”väcka oss” att leva annorlunda så är det just denna. När vi hör oss själva beskriva hur vi lever vårt liv känner vi om det är det livet vi vill leva.
{ 0 comments }

Ha mod att använda ditt eget förstånd

Använd ditt eget förstånd.

Använd ditt eget förstånd.

En gång höll jag i söndagens workshop och meditation på ett buddistiskt center i Göteborg. Jag vandrade upp på podiet och satte mig tillrätta bland alla Buddha figurer bakom mig. Känslan av att vägleda meditationen kändes alldeles naturlig. Det får mig att tänka på alla som följer vissa andliga läror och också dem som lär ut dem. Hur viktigt är det inte att lita till våra egna upplevelser och inte till lärarens när vi vägleds av någon. Oavsett om det är du som är läraren eller eleven.

Buddha uppmanar oss: Ha mod att våga använda ditt eget förstånd. Sant är det du själv erfarit och förverkligat. För mig gäller det i alla situationer.

”Tro ingenting bara därför att man sagt Er det eller därför att det allmänt tros vara så eller därför att det tillhör traditionen eller därför att Ni själv inbillar Er det. Tro inte vad Er lärare säger enbart av vördnad för läraren. Med vad helst Ni efter grundlig undersökning och ingående studier finner bidra till att främja det goda, det önskvärda, det som gagnar alla varelser – det skall ni tro, hålla er till och ta ledning av”. Av Sante Poromaa i boken Bortom alla begrepp, 1997.

Låt oss alla använda vårt eget förstånd. 🙂

{ 0 comments }

Fokusera på det goda

Fokusera på det goda och världen blir bättre.

Fokusera på det goda och världen blir bättre.

När vi fokuserar på det goda mår vi bra och känner ofta meningsfullhet. När vi kritiserar andra och hur de påverkar vårt liv mår vi sämre. Att klaga på någon annan innebär egentligen att vi klagar på oss själva. Vi projicerar ut vår bild av oss själva.

För det vi har inom oss visar sig i vår värld. Det vi uttalar oss om andra handlar egentligen om oss själva. Vi ser på andra som vi ser på oss själva.

Ett bra sätt att stämma av vårt inre mående är genom att utforska vår yttre värld. Hur ser den ut? Vad omger vi oss av? Vilka känslor är ofta i luften? Märker vi då att vi vill att den ska vara mer positiv kan vi fokusera mer på det goda. Gör vi det kommer effekten att spegla av sig i vår yttre värld. I de mer positiva känslorna kommer våra handlingar att vara ännu mer moraliska och lyckliga omständigheter visar sig allt oftare.

Alla vinner på att vi fokuserar på det goda!

{ 0 comments }

Dagens mening: Styr ditt liv inifrån

Styr ditt liv inifrån.

Styr ditt liv inifrån.

Varje dag kan vi göra något meningsfullt, vi har kraften och möjligheten att vara meningsskapare. Dagens mening är ett sätt att tillföra mer mening i vårt liv.

Dagens mening:

Styr ditt liv inifrån.

Ta reda på när du är utifrånstyrd respektive inifrånstyrd i vardagen. När tenderar du att göra saker som du inte själv har en aktiv del i, som någon annan har valt eller påverkat vad du tycker? Det är delar av utifrånstyrningen. Styr inifrån gör du när du tar makten och lever ditt liv medvetet och efter egna beslut. När du är autentisk.

Du kan styra inifrån, vara autentisk och öka din känsla av meningsfullhet.

{ 0 comments }

Dagens mening: Tillämpa ditt förhållningssätt

Tillämpa ditt förhållningssätt.

Tillämpa ditt förhållningssätt.

Varje dag kan vi göra något meningsfullt, vi har kraften och möjligheten att vara meningsskapare. Dagens mening är ett sätt att tillföra mer mening i vårt liv.

Dagens mening:

Tillämpa ditt förhållningssätt.

Finns det någon specifik idé, filosofisk riktning, religiös eller politisk inriktning som engagerar dig? Genom att framleva livet på ett visst sätt t ex att vara medvetet närvarande, tillämpa medkänsla, vara coachande, uttrycka liberalismen eller vara så äkta som möjligt i livet kan det kännas meningsfullt.

Du kan hitta ditt förhållningssätt i livet, tillämpa det och öka din känsla av meningsfullhet.

{ 1 comment }

Dagens mening: Hitta ditt livsändamål

Hitta ditt livsändamål.

Hitta ditt livsändamål.

Varje dag kan vi göra något meningsfullt, vi har kraften och möjligheten att vara meningsskapare. Dagens mening är ett sätt att tillföra mer mening i vårt liv.

Dagens mening:

Hitta ditt livsändamål.

Ta reda på varför du gör de saker som du gör. Vad är avsikten bakom dem? När du hittar det du älskar att göra, är bra på och framför allt tror på närmar du dig ditt livsändamål. Då faller dina handlingar in under kategorin; del av livsändamålet. Livsändamålet handlar ofta om att bidra till någonting bättre som till exempel verka för mänskliga rättigheter, ekologiskt liv eller sprida glädje.

Du kan hitta meningen med just ditt liv, göra mer av det och öka din känsla av meningsfullhet.

{ 0 comments }

Dagens mening: Skapa en röd tråd i ditt liv

Skapa en röd tråd i ditt liv.

Skapa en röd tråd i ditt liv.

Varje dag kan vi göra något meningsfullt, vi har kraften och möjligheten att vara meningsskapare. Dagens mening är ett sätt att tillföra mer mening i vårt liv.

Dagens mening:

Skapa en röd tråd i ditt liv.

Betrakta ditt liv och se hur mycket av ditt liv som hänger samman. Hur mycket som hör ihop med det du står för och värderar högt. När du ser det kan du tillföra mer av det och leva ännu mer i linje med det du tycker är viktigt.

Du kan skapa ett inre sammanhang och öka din känsla av meningsfullhet.

{ 0 comments }

Dagens mening: Se dig själv i ett större sammanhang

Se dig själv i ett större sammanhang.

Se dig själv i ett större sammanhang.

Varje dag kan vi göra något meningsfullt, vi har kraften och möjligheten att vara meningsskapare. Dagens mening är ett sätt att tillföra mer mening i vårt liv.

Dagens mening:

Se dig själv i ett större sammanhang.

Du är del av något mycket större. Att enbart se det lilla runt dig kan begränsa dig och förminska din självkänsla. När du känner dig separerad kan du känna att du ska klara av allt själv. Att se dig som en del i ett större  sammanhang kan öppna upp för hela dig. Du behöver inte klara av allt själv och kan fokusera på det som är du.

Du kan uttrycka hela din potential och öka din känsla av meningsfullhet.

 

{ 0 comments }

Knullkompisar och meningen med livet

Tess tipsar! 🙂

Den 17 november i Haga församlingshus i Stockholm pratar Maria Liljas Stålhandske, forskare i religionspsykologi vid Uppsala universitet, om olika relationsformer och meningen med livet. Hon benämner knullkompisar, familj och relation i samma andetag. Frågor som kommer att besvaras på hennes semniarium är;

Religionspsykolg Maria Liljas Stålhandske föreläser om sex, familj och meningen med livet.

Religionspsykolog Maria Liljas Stålhandske föreläser om sex, familj och meningen med livet.

  • Vad har vi för föreställningar och attityder?
  • Vad är ett lyckat, normalt familjeliv?
  • Vad händer när ideal och verklighet inte går ihop?
  • När är traditionen en trygghet och när blir den ett hyckleri?

Älskar när ämnen berörs som är ytterst verkliga för många i vardagen. Maria jag önskar dig lycka till med att beröra genom ditt religionspsykologiska perspektiv.

Läs inbjudan här.

{ 0 comments }

Existentiella samtal för bättre hälsa

Från flera olika håll bland annat från Världshälsoorganisationen (WHO) har man uppmärksammat att den minskade graden av ideologiska, kulturella eller religiösa engagemang leder till ökad ohälsa. Detta är något som behöver förändras.

Det är viktigt att prata om det existentiella.

Det är viktigt att prata om det existentiella.

Vi behöver alla utforska vår andliga längtan, den del av oss som vill få de existentiella frågorna besvarade. Som inte nöjer sig med att gå till kyrkan. Att vården tar in mer av dessa samtal välkomnar jag.

Läs hela artikeln här.

{ 0 comments }

Hit Counter provided by laptop reviews