≡ Menu

Existentiell hälsa bättre än 5:2

Jag tror att existentiell hälsa snart är ett lika välkänt begrepp som 5:2-metoden. Varför?

Den 19/11 2012 anordnades den första svenska konferensen i Existentiell hälsa. Forskare och praktiker från hela landet samlades för att diskutera vikten av att koppla existentiella frågor till folkhälsan. Detta tror jag är på uppgående. Snart kommer vi se att media uppmärksammar mer och mer av dess frågor. Att livsmenings frågorna enbart ska befinna sig inom de religiösa väggarna tror jag är förlegat. Religionerna gör ett stort jobb för att många människor ska känna mening men alla de som väljer att stå utanför behöver också hitta sitt sätt att förhålla sig till det existentiella. I sekulariseringens Sverige hör Existentiell hälsa hemma.

5:2 har blivit en trend för miljoner hälsomedvetna. Snart även för den existentiella hälsan?

5:2 har blivit en trend för miljoner hälsomedvetna. Snart även för den existentiella hälsan?

Jag minns en fikastund för ett år sedan på Thelins i Stockholm. Jag träffade en teolog och forskare på just existentiell hälsa. Cecilia Melder från teologen, Uppsala universitet. Hon håller också workshop i ämnet. Det var oerhört intressant att höra henne berätta.

För någon vecka sedan hördes vi igen på sociala medier och hon berättade att det gick framåt men att genomslagskraften i dessa frågor ännu inte fått så stort fäste. Men det kommer tro mig.

Den här sidan vill inspirera oss till att svara på de existentiella frågorna och skapa mening i vårt liv för att på så sätt få en bra hälsa. Kanske den då är en del av området existentiell hälsa.

Lycka till Cecilia och tack för ditt bidrag till större existentiell hälsa! Snart på allas läppar!

{ 0 comments }

Vi kan inte låta bli att söka meningen med livet

Är det meningen med livet vi söker eller meningen i livet vi vill utforska. Denna stimulerande tanke ägnade jag mig åt efter att ha läst en artikel om ämnet. Artikeln pekar på något bra och det är vad vi vill tillföra våra liv. Vad är det som tillför mening i livet?

Jag vill dansa mer. Känna rytmen och livet under mina fötter. Det ger mig glädje.

Jag vill dansa mer. Känna rytmen och livet under mina fötter. Det ger mig glädje.

Många filosofer menar att det vi gör i livet kan vara meningsfullt även om det inte finns någon mening eller något syfte med livet som helhet.

Jag tror att det är relevant att göra meningsfulla saker i livet, att styra inifrån det som är viktigt men också att skapa sig en egen tro på vad livet går ut på som helhet. Annars riskerar man att om och om igen undra; var det inte mer än så här? Jag själv kan inte låta bli att söka meningen med livet. Kan du?

Läs artikeln här.

{ 0 comments }

Livet går inte ut på att vara lycklig

Bengt Brulde är filosofiforskaren i Sverige som berör mig med sin forskning kring begreppet meningsfullhet. Bengt vill föra in mer av meningsperspektivet i lyckodebatten. Det vill jag också.

SVD sätter rubriken på en artikel som drar mina ögon till sig. Många i vårt individualistiska och prestationsinriktade land tycker att livet faktiskt går ut på att vara lycklig. Vi har ett motstånd mot tidsjakten och konsumtionssamhället och all den mediala uppmärksamhet som på ett säljande sätt lovar lycka om vi bara köper si eller så. Detta samhällsfenomen tar sig uttryck i en allt större jakt efter lyckan.

När vi gör saker som vi känner är meningsfulla skapar det lycko-känslor. Ofta är de också moraliska för oss.

När vi gör saker som vi känner är meningsfulla skapar det lycko-känslor. Ofta är de också moraliska för oss.

Jag håller med Bengt om att när vi lever ett meningsfullt liv känner vi både lycka och agerar moraliskt. När vi skapar mening i vårt liv minskar vårt fokus på oss själva och av det kommer ofta lyckokänslor och fler kärleksfulla handlingar. Där finns den sanna livsglädjen. Livet går ut på att att skapa mening. Tack Bengt för ditt bidrag!

{ 0 comments }

Filosofin har en plats i vardagslivet

Du har svaren, skriver Tuulsa Jansson i sin praktiska filosofi bok och visar att det sokratiska samtalet har en plats i vardagslivet.

Filosofin är inte död, den lever! Vi behöver ställa oss de filosofiska frågorna för att leva ett meningsfullt liv.

Jag funderade starkt på att läsa praktisk filosofi till våren 2014 men kände efter att ha läst kursplanen att jag hellre sköter min egen kursplan på kammaren med mina favoriter än läser rader långa böcker med bland annat moralfilosofi. Men filosofin finns där och vi har svaren, det är min åsikt. Filosofin kan hjälpa oss att bli klarare över vad vi egentligen tycker. Förtydliga det som behöver förtydligas. Mitt inlägg till artikeln blir att filosofin ännu har ett svar.

Läs artikeln här.

{ 0 comments }

Vägledning om att känna sig fastbunden

Vägledning med Therese

Vill göra något nytt. Känner mig fastbunden i mitt jobb och liv. Känns nästan inte som jag får luft. Kan du hjälpa mig? /Lina 42, Halmstad.

Therese reflektion:

Detta är en situation som många delar med dig. Jag har mött många i mitt jobb som känner att de inte kan förändra sitt liv, som nästan känner sig fastlåsta och som du säger nästan inte får luft.  Känslan av att inte styra sitt liv kan kännas som att man inte får luft. Det i sig kan stå för att vi inte uttalar det vi vill i vårt liv. Att vi har glömt hur det är att göra val som enbart vi själva har valt. Enligt den kinesiska läkekonsten kan halschakrat vara stängt då liknande upplevelser inträffar. Självförtroendet är lågt och vi behöver då göra små saker för att fatta egna beslut, känna att vi styr våra liv. I alla fall i viss mån, då kan vi också tro på förändring och känslan av att vara fastbunden minskar.

Två saker som kan skapa detta är;

1. Bra att fråga dig vad du vill säga men inte gör och till vem.

När du ställer dig frågan kommer det säkert upp olika saker som du länge varit tyst med, kanske som du tror inte hjälper om du uttalar. Den personen kanske ändå inte förstår eller tar det till sig. Ofta är det våra egna föreställningar som gör att vi väljer att vara tysta. Så viktigt att inte lägga skulden på den du tänker på. Vi bär alltid ett ansvar för att säga hur vi vill ha det.

2. Bra att boka in ensam tid med dig själv.

Boka en helg med dig själv. Åk bort till någon plats som du gillar för att bara vara med dig själv och reflektera över hur du vill leva ditt liv. Ett första steg är att ta reda på vad du verkligen vill. Bortom alla andras sätt. Ibland kan det ta lite tid att reda ut vad som är mitt och vad som faktiskt är andras önskningar.

Stort lycka till med att fatta egna beslut och du är redan ett bra steg på vägen eftersom du valde att skicka mig din fråga. 🙂

//Therese

{ 0 comments }

Vägledning om att förstå känslor till anhöriga

Vägledning med Therese

Kajsa från Härnösand skriver och berättar om sin relation till sin mamma och hur jobbigt det är med hennes dominans. Hennes fråga handlar om varför hon känner sig nedstämd när de har lagt på luren. Hon frågar hur kan hon göra?

Relationen mellan mor och dotter är speciell. Kanske extra speciell?

Relationen mellan mor och dotter är speciell. Kanske extra speciell?

Thereses reflektion:

Ett komplicerat ämne med att förstå varför vissa känslor uppstår. Känslor bottnar ofta i hur vi föreställer oss att saker ska vara. I hur vi pratar med vår mamma i telefonen som vi alltid gjort utifrån att vi tänker att det måste vara på ett visst sätt, kanske för att tryggheten ska finnas kvar. För vad händer om mamma får mothygg. Vad din nedstämdhet beror på kan bottna i en rädsla för att ge upp relationen med din mamma. Då tillåts hon istället vara dominant. Det är ofta så att vi ofta stannar kvar i våra gamla föreställningar om hur saker måste vara. Kanske låter de så här; ”hon är ju sådan, det går inte att ändra på”. Den gamla föreställningen påverkar dig att inget göra och känslor av att inte styra uppstår. Nedstämdheten kommer.

Något händer när vi förstår vad som sker. Kanske är det inte längre okej att känna dig nedstämd efter samtalen. Du vill känna dig bättre till mods efteråt. Svara din mamma på ett annat sätt eller förhålla dig till det hon säger mer neutralt. Om så är fallet så går det att göra något åt. Det är den glada nyheten. Den lite sämre är att det kommer att kräva en hel del av dig. Du behöver ändra ditt sätt att tänka på er relation.

Du behöver lämna ditt gamla sätt att se på din mammas dominans och agera utifrån ditt nya sätt att se på det. Kanske tänker du nu att ”jag är värd att behandlas väl, jag kan stå upp för mina åsikter, etc…” och då behöver du agera i linje med det i nästa samtal. Här kommer två sätt att möta det på.

1. Acceptera.

Acceptera situationen som den är. Din mamma är dominant i telefonen och det resulterar i att du känner dig nedstämd. Din mammas dominans har hon ansvar för och hur du känner dig har du ansvar för. Det är okej att känna dig nedstämd, kanske inte säga vad du tycker, vara tyst när du vill prata eller vad det är som skapar din nedstämdhet. Nedstämdheten kommer av hur du har tänkt och agerat i samtalet. Acceptera hur det ser ut. Värdera inte. Nu har det hänt. När vi väljer att acceptera det som vi håller hårt om, nästan griper kring, får de nedstämda känslorna inte så mycket utrymme. Acceptans frigör ditt sinne från negativitet.

2. Ta makten. 

Om du vill förändra din situation på riktigt är mitt råd att du tar reda på vad det är som gör dig nedstämd. När du vet det ställ frågan om det är okej för dig. Är det inte det behöver du ta reda på hur du vill tänka och känna istället. Måla upp hur du vill ha det. Med en klar bild i sinnet kan du välja att antingen släppa taget eller välja ett nytt sätt, vilket som passar din önskan bäst. Vilket sätt du än väljer så tar du makten.

Till positivare känslor finns det minst två sätt:

1) Att släppa taget. 

Acceptera att du väljer att agera som du gör och ge mindre fokus åt det som får dig nedstämd. I detta fallet din mammas sätt att agera på. Låt det medvetet passera utan att älta det vidare. Släpp taget om det. Gör regnövningen om du vill. Tänk på din mammas agerande samtidigt som du tänker att det regnar och när det droppar nedför din kropp så rinner det av dig. Det får inget fäste.

2) Att välja nytt. 

Ta reda på vad du tycker och bestäm dig för hur du ska göra om telefonsamtalen skapar nedstämdhet igen. Vad tänker du kring det? Vad är okej? När du mer och mer blir trygg i hur du vill ha det växer den egna tilliten till dig själv och du kan lättare välja att bemöta din mamma hur du vill ha det i era samtal.

Stort lycka till med att välja det som känns bäst. Du har all möjlighet att påverka din situation. Att ta makten.

//Therese

 

{ 0 comments }

Vägledning om att skapa mening i livet

Vägledning med Therese

Kristina från Göteborg delar med sig av sina tankar till mig och frågar om hur hon kan skapa mening i sitt liv och känna glädje.

Tess reflektion:

För att känna glädje kan man göra på flera sätt. Att göra mer av sådant som känns meningsfullt är ett sätt som har visat sig påverka känslor positivt. Då tillför man både mer glädje och också mer meningsfullhet. Jag tror på att testa dig fram och vägledas av dina svar. Det första du kan göra är att ta reda på hur stor din motivation är för att skapa mening i ditt liv. Är den tillräcklig så testa något av de tre föreslagna påståendena. Det skapar både mening och mer glädje.

1. Ta reda på hur stark din motivation är.

Hur mycket vill du göra något åt din situation?

Svara på frågan genom att ge din värdering en siffra från 1-10, där 1 står för det minsta värdet och 10 för det högsta. Vilken siffra får din motivation?  Om du upplever att du har tillräcklig motivation för att gå vidare läs vidare. Annars tänk efter vad din brist på motivation står för.

2. Ta reda på vad som är meningsfullt för dig.

Tre påståenden som du kan utveckla för att få förstå vad som är meningsfullt för dig är;

a) Gör mer av det du tror på

För att ta reda på vad du tror på ställ dig frågorna; Vad värderar du högt i livet? Vad är viktigt? Gör mer av det i vardagen. Bestäm något direkt och boka tid för det i kalendern.

b) Gör mer av det du gillar

För att ta reda på vad du gillar att göra ställ dig frågan; Vad älskar du att göra? När försvinner tid och rum, vad gör du då? Gör mer av det i vardagen. Bestäm något direkt och boka tid för det i kalendern.

c) Gör mer av det du är bra på

För att ta reda på vad du är bra på ställ dig frågorna; Vilken gåva har du? Vad tycker du själv att du är bra på, inte det som andra sagt att du är bra på? (Bra på att praktiskt utföra saker? Bra på samtal? Bra på att lära ut saker etc?) Bestäm dig för att använda och utveckla det du är bra på. Boka tid för det i kalendern.

3) Testa och känn efter.

Testa något av det som du tänker på när du läser detta. När du testar att göra det samtidigt som du känner efter hur det känns kan du ta reda på om det är meningsfullt för dig.

Det finns även sju andra påståenden som du kan använda dig av för att ta reda på vad som är meningsfullt för dig. Läs mer här.

Stort lycka till med att hitta mer av det som känns meningsfullt för just dig.

//Therese

{ 0 comments }

Att välja det enkla eller det rätta

Låt oss välja det rätta framför det enkla.

Låt oss välja det rätta framför det enkla.

Föreställ dig att du sitter runt fikabordet på jobbet. Det är en dag som alla andra och kardemummaskorporna smakar precis som vanligt. Likaså kaffet.

Kanske är det fredag och stämningen är lite extra uppsluppen. Ni är fem personer kring bordet. Alla i arbetsgruppen är närvarande utom en. Mmm.. den snälle Bengt tänker du, han som med sitt soliga humör lyft många jobbiga dagar här på kontoret, han som faktiskt hjälpte mig ur knipan med den där redovisningen till en kund. Han är duktig på det han gör! Dessutom är Bengt en trevlig prick i största allmänhet tänker du och sätter tänderna i skorpan. Det märks på stämningen när han inte är här. Den är inte lika glad. Mitt i dina tankar tar den bestämde men lätt auktoritära säljaren Camilla till orda.

– Ja hörni den där affären vi pratade om på morgonmötet i måndags, den tappade vi. Mötet jag och Bengt hade med kunden gick fel. Jag gjorde min del av hemläxan och nu tycker jag bara det är synd att inte andra också kan vara professionella i våra kundmöten.

Nu lutar sig Camilla över bordet och tittar på oss andra och söker accept från sina kollegor.

– Eller vad säger ni andra?

Må så vara att Camilla är lite av en informell ledare men nu börjar drevet gå. En efter en av kollegorna kring fikabordet hummar och nickar mot Camilla. Skitsnacket är igång. Alla tittar förläget ner i kaffekoppen och fyrar av en liten privat anekdot om Bengt som inte bara bekräftar Camillas historia, utan även spär på den.

Du själv säger ingenting. Inte ännu. Men inne i ditt sinne pågår febril aktivitet. Den börjar allt mer likna den klassiska filmsekvensen där någon kämpar mot rätt eller fel. Djävulen på ena axeln med sin tes, och den gode ängeln på den andra med sin. Men vem har rätt den här gången?

Djävulen på din axel säger:

– Ok, Bengt är en trevlig prick, men varför komma på kant med resten av arbetsgruppen? Och dessutom på en fredag? Kom igen nu, detta är faktiskt inte ditt problem. Låt han ta fighten själv, han är dessutom inte här nu. Ingen lider av det så bespara dig själv besväret och obehaget att gå i clinch. Du kan få fiender du inte vill ha. Säg ingenting så har du ingenting sagt vetja!

Ängeln på din axel säger:

– Du gillar ju faktiskt Bengt som en god kollega. Nu är det dags att stå upp och tala om för resten av den här omoraliska arbetsgruppen vad Bengt tillför. Utan hans mångåriga erfarenhet hade Camilla blivit uppäten av makthavarna och det borde hon också fatta. Säg det! Stå upp för vad du tycker. Ok, linda in orden lite om du vill, men nu är tiden inne för dig att förtydliga innebörden av moral för kollegorna. Basta!

Slutsatsen av hela den här scenen kan tyckas enkel. Hade Ängeln eller Djävulen dragit det längsta strået hos dig?

Säkert är de flesta av oss rörande ense om att ängelns linje är den rätta. Givetvis är det ett ännu enklare beslut att hålla på ängelns tes för den som har en gnutta av konfrontationsbenägenhet i sig vare sig det är rätt eller fel. Men nu handlar detta om att gå emot sig själv eller inte. Och handen på hjärtat, det som hände kring exemplet med fikabordet är i sig inte ovanligt. Jag tror att vi alla kan känna igen oss på ett eller annat sätt. I det verkliga livet får förstås Camilla en del mothugg. Men väldigt ofta får hon även stå oemotsagd. Poängen med detta är att medvetandegöra detta med enkla och svåra beslut. Alltså en del av inifrånstyrningen.

Inifrånstyrning handlar om att ibland välja det som går emot vad andra hade valt. Gå emot Camilla vid fikabordet kan vara ett exempel. Att vara inifrånstyrd kan även handla om att göra uppror mot våra egna grundmurade vanor. De som våra föreställningar och förmenta värderingar säger åt oss är de rätta. Att vara inifrånstyrd innebär att du istället för att välja det enkla, bekväma och lättjefulla, fattar ett beslut som är medvetet grundat i dig själv. Den typen av beslut som får dig att må bra inifrån och ut.

Inifrånstyrda handlingar är handlingar där du är sann mot dig själv, där du fullt ut styr inifrån dig själv. Det är handlingar som har en positiv påverkan på både dig själv och allt runt dig. Du kan märka det när du inte påverkas av distraktioner och känner dig lätt, glad, kärleksfull etc

Utifrånstyrning handlar ofta om att välja utifrån måsten, vanor, förväntningar, helt enkelt där du lägger beslutet utanför dig själv. Du överlåter dina beslut och går emot dig själv. Sitter tyst där vid fikabordet och säger ingenting kan vara ett exempel. Du kan märka när du är utifrånstyrd när du lätt påverkas av distraktioner och känner obehag i kroppen, irritation, ont i magen, nervositet, stress etc.

Dagens moraltips:
1. Tänk över dina handlingar under en dag. Välj en av dem.
2. Gjorde du ett val i linje med vad du egentligen stod för eller lät du andra styra?

{ 0 comments }

Meditation för ett lyckligt liv

Att träna sitt sinne med meditation är en väg till ett lyckligt liv.

Att träna sitt sinne med meditation är en väg till ett lyckligt liv.

Sann lycka kan bara komma från ett fridfullt och rent sinne. Att försöka definiera något som i sig bara kan upplevas är komplicerat. Jag lånar en definition på meditation av fina Geshe Kelsang Gyatso. Den nya kadampa traditionens buddistiska grundare.

”Meditation is a mind that concentrates on a virtuous object, and that is the main cause of mental peace. The practice of meditation is a method for acquainting our mind with virtue. The more familiar our mind is with virtue, the calmer and more peaceful it becomes. Therefore, it is important to train our mind through meditation. By training in meditation, we create an inner space and clarity that enables us to control our mind regardless of the external circumstances. If our mind is peaceful, we will be free from worries and mental discomfort, and so we will experience true happiness. If we train in meditation, our mind will gradually become more and more peaceful, and we will experience a purer and purer form of happiness. Eventually, we will be able to stay happy all the time, even in the most difficult circumstances.”

Geshe Kelsang Gyatso

Meditationen går här ut på att skapa mer dygdiga tankar och handlingar som renar sinnet för att vi ska uppleva större och större lycka. Jag tycker att dessa buddistiska meditationer är värdefulla men viktigt är att vi känner efter vilket meditationssätt som passar just oss. Att det blir vårt eget sätt att meditera. Ingen kan äga sanningen om det bästa sättet att meditera på eller att nå ett lyckligt liv men vi kan låna goda exempel av varandra. 🙂

 

{ 0 comments }

Bli en meningsskapare

Bestäm dig för att bli en meningsskapare

Bestäm dig för att bli en meningsskapare

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Jämfört med andra länder där det är betydligt tuffare livsvillkor har vi dokumenterat lättare att känna leda än andra. Artiklar som uttryckte just detta mötte oss för några år sedan. Att vi här i Sverige minst av alla vänder oss till religionen i sorg eller glädje. Då behöver vi hitta andra uttryckssätt som fyller vårt behov av mening. För behov har vi. Men hur gör vi det då?

Först och främst genom att att förstå och acceptera att det är vi själva som skapar vår mening och att det inte åligger någon annan att göra det. Alltså ta ansvar för den. Sen komma fram till vad meningsfullhet innebär för just dig.

Meningsfullhet kan stå för olika saker. Vi relaterar till det vi har i vår ”erfarenhetsbank”. Vi värderar det vi ser som viktigt och uppfattar är meningsfullt. I den samhälleliga kontexten finns det flera kollektiva sätt att uppfatta vad meningsfullhet är men låt oss gå till oss själva. Det är där vi kan påverka vår egen känsla av meningsfullhet. Vad som känns meningsfullt kommer från våra tankar och det vi erfar. Det är högst individuellt. Meningsfullhet skapas och kommer inifrån oss själva. Det är bara vi själva som kan påverka den. Inifrån och ut. Den känns igen i våra känslor och upplevelser.

Så när vi förstår och accepterar detta kan vi också besluta oss för att aktivt påverka vår känsla av mening och bli en meningsskapare.

Här beskriver jag tio olika sätt att använda dig av för att bli din egen meningsskapare. Syftet med dem är att inspirera dig till att skapa mening. Kanske är det några av dem som du vill pröva. Ger garanterat resultat. 🙂

1. Varför

Vad vill du egentligen med det du gör? Bidra med? Få ut av det? Ta reda på varför du gör vissa saker. Skriv gärna ner dem eller varför inte rita någonting som påminner dig om bakgrunden. Det hjälper dig att motivera dig själv.

2. Skapa

Använd din kraft och kreativitet i det du gör. Se det du gör som värdefullt i sig. Gör det så bra och naturligt du kan. Med ett sådant förhållningssätt flödar kreativiteten. Det du gör, gör skillnad.

3. Ta makten 

Ta reda på hur ditt handlingsutrymme ser ut och vilka beslut du kan fatta. Påverka mer det du kan påverka. Berätta vad du tror på, vad du vill och ta initiativ till olika förslag på förbättringar. Genom att göra det kan du känna att det du säger och gör har betydelse. Ditt bidrag påverkar helheten och därav upplevs meningsfullt

4. Tacka

Se det du har framför dig, de människor och uppgifter som du möter, och känn tacksamhet för det du har, utan att vilja ha mer. Då ökar känslan av mening. Vi förlorar oss i all vår strävan efter mer och på vägen förlorar vi det som betyder något. Att se det vi har och tacka för det ger en känsla av mening.

5. Ge

Fråga andra om de behöver ditt stöd eller din hjälp. Genom att uppmärksamma andra och samtidigt hjälpa dem bidrar du till ett gemensamt sammanhang och till att något större skapas. Vi är del av något tillsammans.

6. Tro

Ta reda på vad du tror på egentligen. Gör saker du tror på. Du vet ofta det när du upplever motsatsen. Saker som berör dig på djupet signalerar vad du tror på. Berätta vad som är viktigt för dig och gör mer av det. I vår övertygelse finns mycket av vår inre motivation och mening.

7. Följ passionen

Ta reda på vad du tycker är lustfyllt. Du vet vad som fyller dig med lust när det känns som om tiden stannar, när allt flödar och går väldigt lätt. När du är ett med det du gör känner du en känsla av mening. Gör mer av det som passionerar dig.

8.  Uttryck dig

Dela med dig av det du är naturligt bra på, har lätt för och älskar att göra. Vi har alla gåvor som inte används tillräckligt. Ta reda på ditt unika uttryck och använd det så mycket du kan. Just du har en talang som är en resurs för dig själv och andra.

9. Fokusera

Ha alltid fokus på det du just för tillfället gör. Det är det som varit och det som kommer framåt som ofta stressar oss men om vi vänder vår uppmärksamhet till det som är alldeles där vi är. Då blir problemen mindre och vi kan handla mer ändamålsenligt och i linje med oss själva. I närvaron och nuet hittar vi ofta en stor känsla av mening.

10. Var autentisk

Visa vem du är. Var genuin, verklig och öppen utan fasad. Ta reda på vad du verkligen står för och gör det som känns sant för dig. Lär känna dig själv och ta ansvar för det du ska. När du är i linje med dig själv känner du dig ofta glad, lätt och tacksam för det du har och gör. Bäst är när vi river fasaden runt oss, går ur rollerna vi styrs av och istället styr inifrån och är autentiska När vi i nuet kommer nära oss själva och det som är viktigt för oss. Där finns den största känslan av mening. Ju mer autentiska vi kan vara och är desto större känsla av meningsfullhet.

Så vad blir nästa steg för att skapa ännu mer mening i ditt liv?

 

{ 0 comments }

Hit Counter provided by laptop reviews