≡ Menu

Själen visar sig när vi inte har något att förlora

”Om människan inte har någon kontakt med sin själ, blir livet tomt. Egot strävar då efter att fylla tomrummet, men det tar till fel metoder. Det är bara själen som kan skänka livskänsla, djup fullbordan och mening åt livet.” Det menar Tommy Hellsten, teolog och psykoterapeut.

När vi har kontakt med vår själ och den längtan vi ofta strävar efter är stillad kan meningsfullheten kännas extra tydligt. När vi väl känt kontakten vet vi att vi är mer än bara det vi ser. I det finns det hopp och mycket mening. Vi kan få kontakt med vår själ på många sätt, genom att stilla sinnet med meditation, lugna skogspromenader, stunder vid havet, men ibland behövs även de mest smärtsamma erfarenheter.

Vi kan inte komma runt det för i perioder av svåra tider hör vi tydligt vår inre röst som då ofta talar om för oss att det finns hopp. Vi kan känna att vi klarar det mest outhärdliga för styrkan framträder från någonstans djupt inom oss. Det är själen som kommer till uttryck. Vi hör den ofta genom våra tankar och kan urskilja den som den där rösten som är mild, vänlig men bestämd och också hjälpande.

Vårt sanna jag framträder när vi inte har något att förlora, när rädslan är ersatt av ett totalt överlämnande. Vi behöver då heller inte vara hotade av egots outsinliga kamp för att överleva. När vi inte längre är rädda har egot ingen hemvist och själen får plats i vårt liv.

Alla som varit igenom tider av stor förändring och hittat styrkan i den vet att själen tittar fram och att livet aldrig blir sig likt. Så har det varit för mig och för många med mig. Glädjen och den trygghet som uppstår ur det märks i små saker. Det kan vara att bli hänförd av fina samtal med någon man  älskar eller en vacker vinterpromenad när solen lyser igenom. Det är precis som att det känns mer starkt än tidigare, att färgerna blivit starkare och glädjen större. Ja till och med kärleken.

”Själen visar sig när vi inte har något att förlora.” Therese Appelqvist

Inspirationstips:

Läs Elizabeth Lessers ”Fenixprocessen” för att finna styrka i förändring.

Elizabeth Lesser

Elizabeth Lesser – finn styrka i förändring

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment


Hit Counter provided by laptop reviews