≡ Menu

Självkännedom genom möten på nätet

Igenkänningen är stor på nätet och här kan vi många gånger uttrycka sådant som vi inte vågar i verkligheten.

Igenkänningen är stor på nätet och här kan vi många gånger uttrycka sådant som vi inte vågar i verkligheten.

Vi träffar många människor varje vecka både i verkligheten och på nätet. I dessa möten lär vi oss mer om oss själva och världen varje dag. Men hur ofta visar vi upp den vi egentligen är i dessa möten? Kan nätet vara en hjälp till självkännedom? 

På nätet har vi möjligheten att spegla oss i andras tankar och känslor. På så sätt kan vi våga se och erkänna för oss själva vem vi egentligen är. Förr fanns bikten som lyfte en stor börda hos många genom att just erkänna våra fel och brister, idag finns alla dessa samtal på nätet som nästan ersätter biktens funktion. Acceptera dig som du är, riktigt strålar det ut från var och varannan dator. Vi kan skriva och berätta om våra rädslor utan att någon vet vem vi är samtidigt som där ofta finns en stor förståelse när vi uttalar det vi knappt vågar säga högt. Någon känner igen sig och bekräftar. Bekräftar oss som dem vi egentligen är.

diakonibloggen skriver Helena Taubner:

När du ägnar stor del av sin vakna tid åt att dölja ditt rätta jag, då öppnar nätets anonymitet helt nya dörrar. Där kan du erkänna, för dig själv och för andra, de egenskaper som du annars jobbar hårt på att förneka och dölja…Tangentbordet gör det möjligt för dig att uttala det som är omöjligt att uttala. Att sedan andra i samma situation läser det du skriver, och fångar upp det med respekt och förståelse, ger dig styrkan att så småningom våga stå för den du är även utanför nätet. Tryggheten som anonymiteten skapar blir din språngbräda till att våga förändra ditt liv, att våga vara den du egentligen är.”

När vi kan medvetandegöra saker för oss själva öppnar vi upp för att använda en större del av oss, både på nätet och i verkligheten. Nätet kan hjälpa till att förstå dem vi egentligen är.

Hur utvecklas du av dina möten på nätet?

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment


Hit Counter provided by laptop reviews