≡ Menu

Vägen till meningsfullhet går via nuet

Lyckan finns mitt ibland oss. Oron för framtiden gör att vi inte skapar det bästa vi kan.

Lyckan finns mitt ibland oss. Oron för framtiden gör att vi inte skapar det bästa vi kan.

Människans hjärna är lustig på så sätt att vi låter den resa framåt och bakåt i tiden. Genom att ta oss bakåt mot vårt förflutna återupplever vi och söker svaren på varför vår tillvaro ser ut som den gör. När vi tänker på framtiden så iscensätter hjärnan alla möjliga scenarion om vad vi tror att vi kan råka ut för. En huvudfigur i vår tänkande hjärna är egot. Och egot är sällan någon diplomat när det gäller tankar om framtiden. Osminkat berättar egot för oss om den ena förutsägelsen om framtiden efter den andra. Egot vet exakt vad vi är mest rädda för och sätter in stöten i sina förutsägelser just där vår fruktan är som störst. Vare sig det gäller oron för barn, sjukdom, partner eller ekonomi. Egot vet. Allt känns logiskt och nästan verkligt.

I dessa stunder är det lätt att glömma en enkel sanning. Nämligen att vårt sinne inte känner någon skillnad på rena tankefabrikationer eller verklighet. Men den sinnesstämning och oro vi upplever är densamma, oavsett fantasi eller verklighet.

Genom att fokusera mera på nuet ger vi oss själva möjligheten att inte vara i framtiden eller det förflutna. Genom det minskar vår oro och det i sig kan möjliggöra ett större skapande. För vår belöning blir omedelbar. Vi har då mer energi över till att göra det bästa med det vi har. Det i sig kan bidra till att vi skapar mening och känner meningsfullhet.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment


Hit Counter provided by laptop reviews