≡ Menu

Vi kan inte låta bli att söka meningen med livet

Är det meningen med livet vi söker eller meningen i livet vi vill utforska. Denna stimulerande tanke ägnade jag mig åt efter att ha läst en artikel om ämnet. Artikeln pekar på något bra och det är vad vi vill tillföra våra liv. Vad är det som tillför mening i livet?

Jag vill dansa mer. Känna rytmen och livet under mina fötter. Det ger mig glädje.

Jag vill dansa mer. Känna rytmen och livet under mina fötter. Det ger mig glädje.

Många filosofer menar att det vi gör i livet kan vara meningsfullt även om det inte finns någon mening eller något syfte med livet som helhet.

Jag tror att det är relevant att göra meningsfulla saker i livet, att styra inifrån det som är viktigt men också att skapa sig en egen tro på vad livet går ut på som helhet. Annars riskerar man att om och om igen undra; var det inte mer än så här? Jag själv kan inte låta bli att söka meningen med livet. Kan du?

Läs artikeln här.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment


Hit Counter provided by laptop reviews